Aircraft Mantainance di ADTEC Shah Alam

Diploma Teknologi Penyelenggaraan Kapal terbang (Aircraft Maintainance)


Pemohon adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia berumur di antara 17-35 tahun untuk mengikuti

latihan peringkat Diploma Teknologi Penyelenggaraan Kapal Terbang di Pusat Latihan Teknologi Tinggi

(ADTEC) Shah Alam.

Tarikh Tutup permohonan dilanjutkan sehingga 12 MEI 2011 (KHAMIS).


http://www.adtecsa.gov.my/ver01/index.php/bm/berita/268-pengambilan-pelajar-diploma-teknologi-penyelenggaraan-kapal-terbang