JPA Scholarship

i. PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA (PILN)
Program Ijazah Luar Negara (PILN) merupakan program penajaan kepada pelajar-pelajar cemerlang lepasan SPM untuk mengikuti program Ijazah Pertama di universiti luar negara.

2.Maklumat dan syarat asas untuk PILN adalah seperti berikut:
• Terbuka untuk calon lepasan SPM 2010 yang memperolehi keputusan cemerlang;
• Umur belum mencapai 18 tahun (19 tahun bagi pelajar peralihan) pada 31 Disember 2010;
• Calon perlu melalui proses temu duga; dan
• Calon yang berjaya akan mengikuti kursus persediaan di pusat-pusat pengajian yang ditetapkan oleh JPA.

Kriteria yang digunapakai untuk pemilihan/penawaran biasiswa Kerajaan/JPA adalah seperti berikut:
• Pencapaian akademik;
• Penglibatan dalam kegiatan ko-kurikulum;
• Prestasi temu duga; dan
• Sosio-ekonomi/latar belakang keluarga.
Penggunaan kriteria di atas adalah bagi menentukan penawaran dilaksanakan dengan adil dan saksama.

PILN 2011 adalah dibuka khusus kepada lepasan SPM tahun 2010 yang memperolehi keputusan yang cemerlang. Pada tahun 2010, seramai 467,970 orang calon telah menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) berbanding seramai 465,853 orang pada tahun 2009. Peningkatan bilangan calon ini dijangka akan menjadikan PILN 2011 lebih kompetitif. Pada tahun 2010, misalnya, JPA telah menerima sebanyak 18,844 permohonan dan daripada jumlah tersebut sebanyak 10,114 permohonan diterima daripada kalangan calon yang melepasi syarat/gred minimum yang telah ditetapkan mengikut bidang pengajian. Setiap tahun PILN menjadi tumpuan banyak pihak sehingga mewujudkan pergantungan harapan yang tinggi terutamanya di kalangan calon dan juga ibu-bapa. Dua bidang yang paling popular di kalangan calon ialah Kejuruteraan dan Perubatan. Manakala, negara
pengajian pilihan oleh majoriti calon/pelajar ialah United Kingdom, Australia dan New Zealand.

ii. PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA (PIDN)
Pelajar-pelajar cemerlang yang memohon untuk mengikuti pengajian di dalam negara akan dipertimbangkan untuk ditawarkan tajaan bagi mengikuti pengajian di lima buah universiti penyelidikan di Malaysia iaitu:
i) Universiti Sains Malaysia (USM)
ii) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
iii) Universiti Putra Malaysia (UPM)
iv) Universiti Malaya (UM); dan
v) Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Pelajar-pelajar cemerlang yang tidak terpilih di bawah program PILN dan universiti penyelidikan, disebabkan persaingan yang sengit di bawah program PILN, akan dipertimbangkan tajaan untuk mengikuti pengajian di dalam negara sama ada di:
A. Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA)
i) Universiti Sains Malaysia (USM)
ii) Universiti Malaya (UM)
iii) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
iv) Universiti Putra Malaysia (UPM)
v) Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
vi) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
vii) Universiti Utara Malaysia (UUM)
viii) Universiti Malaysia Sabah (UMS)
ix) Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
x) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
xi) Universiti Teknologi Mara (UiTM)
xii) Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
xiii) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
xiv) Universiti Teknikal Melaka (UTeM)
xv) Universiti Malaysia Pahang (UMP)
xvi) Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
xvii) Universiti Sultan Zainal Abidin
xviii) Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
xix) Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

B. IPT tempatan seperti:
i) Universiti Teknologi Petronas (UTP)
ii) Universiti Multimedia Malaysia (MMU)
iii) Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
iv) AIMST University
v) Universiti Kuala Lumpur (UniKL)-Royal College of Medicine Perak (RCMP)
vi) Cyberjaya University College of Medical Sciences (CUCMS)
vii) Alliance College of Medical Sciences (ACMS)-UKM dan
viii) University College Sedaya International (UCSI).

C. Kampus-kampus cawangan universiti luar negara di Malaysia iaitu:
i) University of Nottingham
ii) Monash University
iii) Swinburne University of Technology; dan
iv) Curtin University of Technology

Pelajar yang berjaya ditawarkan akan ditaja di peringkat matrikulasi/asasi/pra-universiti dan Ijazah Pertama sekiranya melepasi syarat akademik yang ditetapkan.

2. PROSES PEMILIHAN
Calon-calon dinasihatkan supaya membuat pilihan secara bijak dan memberi perhatian kepada perkara-perkara seperti berikut:
• Kriteria pemilihan - peluang adalah lebih tinggi bagi calon yang mendapat gred A bagi sembilan mata pelajaran dan aktif di dalam kegiatan ko-kurikulum berbanding dengan calon yang mendapat gred A bagi 12 mata pelajaran tetapi tidak aktif di dalam kegiatan ko-kurikulum;
• Kursus/bidang - selain perubatan, terdapat bidang kritikal lain yang ditaja iaitu Pergigian dan Farmasi. Di samping itu tajaan juga diberikan kepada bidang lain seperti Kejuruteraan dan Ekonomi yang juga amat diperlukan oleh negara dan perkhidmatan awam;
• Pilihan kursus - calon hendaklah memilih kursus pengajian yang bersesuaian dengan kelayakan SPM yang dimiliki;
• Negara - penetapan negara tempat pengajian adalah menjadi hak JPA/penaja. Calon adalah dinasihatkan agar menerima keputusan penaja kerana apa yang penting adalah matlamat utama iaitu untuk melanjutkan pengajian. Semua kursus di negara-negara yang ditaja oleh JPA adalah of good standing dan diiktiraf.

3. KAEDAH PERMOHONAN
Iklan tawaran dan maklumat lanjut akan disiarkan menerusi portal www.esilav2.jpa.gov.my dan juga akhbar-akhbar utama pelbagai bahasa. Calon perlu merujuk ke portal www.esilav2.jpa.gov.my untuk mendapatkan butiran tawaran dan syarat kelayakan PILN 2011 yang akan mula dibuka secara atas talian (on-line) mulai tarikh keputusan SPM 2010 diumumkan secara rasmi.
Calon-calon yang memenuhi syarat-syarat dan kriteria PILN serta memiliki kelayakan bahasa asing seperti bahasa Arab, Jepun, Jerman atau Perancis akan diberi pertimbangan sewajarnya sekiranya memohon program pengajian ke negara-negara berkenaan.

Pelajar-pelajar yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan akan dipanggil ke sesi temu duga yang akan dijalankan pada 12 hingga 15 April 2011. Urusan temu duga akan dijalankan secara berkumpulan mengikut dua kelompok utama bidang pengajian iaitu kritikal dan strategik.
Ahli-ahli panel terdiri daripada pegawai Kerajaan di kalangan pegawai perubatan, pegawai farmasi, pegawai pergigian, pensyarah, jurutera dan pegawai kanan dari pelbagai skim perkhidmatan.
Calon yang berjaya ditawarkan bidang perubatan adalah diwajibkan menghadiri Program Pendedahan Kerjaya Seorang Doktor yang akan diadakan selama 3 hari mulai 10 – 12 Mei 2011 di hospital-hospital Kerajaan yang akan ditetapkan oleh JPA.
Calon-calon yang berjaya akan mengikuti kursus persediaan di pusat-pusat pengajian yang ditetapkan oleh JPA. Walau bagaimanapun, calon perlu mencapai had kecemerlangan (cut-off point) yang ditetapkan, mencapai rekod kehadiran kelas melebihi 90% dan tidak mempunyai rekod disiplin bagi membolehkan calon diteruskan penajaan ke universiti-universiti di luar negara.
4. PENUTUP

KURSUS PERGURUAN LEPAS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA AMBILAN JUN 2011


Kementerian Pelajaran Malaysia mempelawa calon lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikuti program yang ditawarkan dalam Kursus Perguruan Lepas Sijil Pelajaran Malaysia seperti di bawah :
A. Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) :
. Ijazah Sarjana Muda Perguruan (Kepujian)
B. Program Penghantaran Pelajar Cemerlang Ke Universiti Terkemuka Luar Negara :
. Fizik
. Kimia
. Biologi
. Matematik
. Pendidikan Khas
. Bahasa Cina
C. Program Kembar Bahasa Perancis :
. Bachelor of Arts Degree in Sciences of Language and Information Specializing in Teaching French As Foreign Language
D. Program Kembar Bahasa Jerman :
. Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Jerman Dengan Pendidikan

1. SYARAT DAN KELAYAKAN ASAS
1.1 Warganegara Malaysia.
1.2

Umur tidak melebihi 20 tahun pada 20 Jun 2011 iaitu lahir pada atau selepas 20 Jun 1991.

1.3

Calon hendaklah sihat fizikal dan mental.

1.4 Calon hendaklah aktif dalam kegiatan kokurikulum.
1.5
Mempunyai kelayakan akademik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan cemerlang dalam mana-mana tiga mata pelajaran.
DAN sekurang-kurangnya kepujian dalam tiga mata pelajaran berikut :
1.5.1 Bahasa Melayu
1.5.2 Sejarah
1.5.3 Satu mata pelajaran yang lain serta ;
1.5.4 lulus Bahasa Inggeris
1.6

Memenuhi syarat dan kelayakan khusus bidang pengajian yang dipohon (Rujuk e-Panduan Permohonan).

2. PROGRAM PENGAJIAN YANG DITAWARKAN
2.1 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
2.1.1
Program ini dikhususkan untuk melatih guru-guru di Institut Pendidikan Guru (IPG) dan institusi-institusi lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dalam pelbagai bidang bagi keperluan di sekolah rendah.
2.1.2
Sebagai prasyarat, calon dikehendaki mengikuti Kursus Persediaan selama lapan belas bulan di institut berkenaan yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
2.1.3
Calon perlu lulus Kursus Persediaan sebelum ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan selama empat tahun di Institut Latihan Perguruan yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
2.2 Program Penghantaran Pelajar Cemerlang Ke Universiti Terkemuka Luar Negara
2.2.1
Program ini ditawarkan kepada calon-calon lepas SPM yang menepati syarat asas dan syarat tambahan yang ditetapkan bagi mengikuti program Ijazah Pertama di universiti terkemuka di luar negara dalam bidang Fizik, Kimia, Biologi, Matematik, Pendidikan Khas dan Bahasa Cina.
2.2.2
Bagi mengikuti Program Penghantaran Pelajar Cemerlang Ke Universiti Terkemuka Luar Negara (PPC), calon hendaklah memiliki sekurang-kurangnya, 7 cemerlang termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia.
2.3 Program Kembar Bahasa Perancis
2.3.1 Program ini terbuka kepada calon yang mempunyai pengetahuan asas bertutur dan menulis Bahasa Perancis serta memiliki sekurang-kurangnya Delf 1.
2.4 Program Kembar Bahasa Jerman
2.4.1 Program ini terbuka kepada calon yang mempunyai pengetahuan asas bertutur dan menulis dalam Bahasa Jerman.
3. BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DITAWARKAN:
3.1 Sekolah Kebangsaan (SK)
1. Pendidikan Prasekolah 12. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah
2. Bahasa Melayu Pendidikan Rendah 13. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah
3. Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah 14. Pendidikan Sejarah Pendidikan Rendah
4. Bahasa Arab Pendidikan Rendah 15. Pendidikan Bimbingan Pendidikan Rendah
5. Bahasa Tamil (SK) Pendidikan Rendah 16. Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
6. Bahasa Cina (SK) Pendidikan Rendah 17. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah
7. Bahasa Iban Pendidikan Rendah 18. Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah
8. Bahasa Kadazan Dusun Pendidikan Rendah 19. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah
9. Matematik Pendidikan Rendah 20. Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah
10. Sains Pendidikan Rendah 21. Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah
11. Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah
3.2 Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC)
1. Pendidikan Prasekolah 10. Pendidikan Sejarah Pendidikan Rendah
2. Bahasa Melayu Pendidikan Rendah 11. Pendidikan Bimbingan Pendidikan Rendah
3. Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah 12. Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
4. Bahasa Cina Pendidikan Rendah 13. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah
5. Matematik Pendidikan Rendah 14. Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah
6. Sains Pendidikan Rendah 15. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah
7. Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah 16. Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah
8. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah 17. Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah
9. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah
3.3 Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT)
1. Pendidikan Prasekolah 10. Pendidikan Sejarah Pendidikan Rendah
2. Bahasa Melayu Pendidikan Rendah 11. Pendidikan Bimbingan Pendidikan Rendah
3. Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Pendidikan Rendah 12. Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
4. Bahasa Tamil Pendidikan Rendah 13. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah
5. Matematik Pendidikan Rendah 14. Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah
6. Sains Pendidikan Rendah 15. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah
7. Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah 16. Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah
8. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah 17. Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah
9. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah
4. CARA MEMOHON
4.1
Permohonan hanya boleh dibuat secara dalam talian (online) dengan melayari laman sesawang Kementerian Pelajaran Malaysia di alamat : http://www.moe.gov.my mulai 07 Mac 2011.
4.2

Permohonan dalam talian boleh dibuat dengan menggunakan Nombor Pengenalan Individu (PIN) yang boleh dibeli di Bank Simpanan Nasional di seluruh negara dengan bayaran RM 6.00 (Ringgit Malaysia Enam sahaja) melalui saluran kaunter, mesin ATM, Perbankan Internet dan Perbankan Sistem Maklumat Ringkas (SMS). Pembelian nombor PIN melalui saluran mesin ATM, Perbankan Internet dan Perbankan Sistem Maklumat Ringkat (SMS) adalah bagi pemohon yang mempunyai akaun dengan Bank Simpanan Nasional.

4.3

Pemohon dinasihatkan melayari laman sesawang : http://www.moe.gov.my bagi mendapatkan maklumat iklan, bidang pengkhususan dan gred minimum serta kalendar aktiviti sebelum membuat permohonan.

4.4
Calon dibenarkan mengemukakan SATU permohonan sahaja.
4.5
Calon boleh menggunakan nombor PIN yang sama untuk membuat pindaan butiran kepada permohonan yang telah dihantar. Pindaan butiran permohonan dihadkan tiga kali sahaja dan hendaklah dibuat sebelum tarikh tutup permohonan.
4.6
Maklumat yang tidak benar dan tidak lengkap boleh mengakibatkan permohonan ditolak.
5. TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 21 MAC 2011
6.

Sila hubungi alamat berikut sekiranya ada sebarang pertanyaan berkaitan dengan permohonan :

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
ARAS 3, BLOK E13, PARCEL E
KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA
(u.p : Unit Pengurusan Pengambilan Pelajar)
No. Telefon : 03-88841260/1254/1253/1371/1235
URUS SETIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
Cawangan Sabah
d/a Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya
Peti Surat 10491
88805 Kota Kinabalu, Sabah
No Telefon : 088 236804
URUS SETIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
Cawangan Sarawak
Jalan College
93259 Kuching, Sarawak
No Telefon : 082 258045
7. MAKLUMAN DAN PERHATIAN
7.1
Calon yang dipanggil temu duga dikehendaki menduduki ujian Inventori Sahsiah Keguruan (INSAK) semasa menghadiri temu duga.
7.2 Pemilihan calon untuk mengikuti kursus perguruan adalah bergantung kepada kedudukan pencapaian merit skor akademik, prestasi dan temu duga dan keputusan ujian INSAK. Keputusan oleh Jawatankuasa Pemilihan adalah muktamad.
7.3
Kementerian Pelajaran Malaysia berhak menawarkan program atau bidang pengajian bukan pilihan dan menempatkan calon yang berjaya di mana-mana Institut Pendidikan Guru (IPG).
7.4
Calon dinasihatkan menyemak status permohonan mereka dari semasa ke semasa untuk status panggilan temu duga dan juga tawaran ke IPG yang ditetapkan.
7.5
Tiada surat menyurat dikeluarkan untuk panggilan temu duga. Segala perbelanjaan dan risiko menghadiri temu duga adalah tanggungjawab calon sendiri.
7.6
Surat tawaran rasmi bagi calon yang berjaya akan diserahkan di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia setelah calon melapor diri di IPG.
8. PENDAFTARAN
Calon-calon yang ditawarkan untuk mengikuti Kursus Persediaan akan mendaftar di Institut Latihan Perguruan yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada 20 Jun 2011 (tarikh tertakluk kepada pindaan). Calon yang telah ditemu duga dan tidak menerima sebarang maklumat dalam tempoh satu (1) bulan selepas tarikh pendaftaran adalah dianggap tidak berjaya. Bahagian ini tidak akan mengeluarkan maklumat secara bersurat kepada calon.
9. IKATAN PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU
Calon yang ditawarkan mengikuti kursus di Institut Pendidikan Guru adalah tertakluk kepada ikatan Perjanjian Pendidikan Guru seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Calon hendaklah bersetuju dan patuh dengan kontrak perjanjian untuk berkhidmat di mana-mana sekolah atau institusi pendidikan termasuk di kawasan pedalaman seperti yang diarahkan oleh pihak kerajaan setelah tamat berkursus.
BENTUK PENGAJIAN YANG DITAWARKAN


Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
Bentuk Pengajian
Tempat
Tempoh
Kursus Persediaan Institut Pendidikan Guru yang ditetapkan
3 semester
Pengajian Ijazah Pertama (Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian) Institut Pendidikan Guru yang ditetapkan
8 semester

Program Penghantaran Pelajar Cemerlang Ke Universiti Terkemuka Luar Negara
Bentuk Pengajian
Tempat
Tempoh
Kursus Persediaan Kolej Persediaan KPM
2-4 semester (mengikut kolej pengajian)
Pengajian Ijazah Pertama (Matematik, Fizik, Kimia,Biologi, Pendidikan Khas) Universiti Terkemuka Luar negara (UK, Australia atau New Zealand)
6-7 semester (mengikut kolej pengajian)
Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) Institut Pendidikan Guru Malaysia yang akan ditetapkan oleh KPM
2 semester
Institusi yang mengendalikan Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Sains (Matematik, Fizik, Kimia, Biologi dan Pendidikan Khas) :
a. International Education Centre (INTEC), Universiti Teknologi MARA (UiTM), Kampus Seksyen 17, Shah Alam, Selangor
b. Taylor's University, Subang Jaya, Selangor
c. Kolej Yayasan United Engineers Malaysia (UEM), Lembah Beringin, Tanjung Malim, Perak.

Program Penghantaran Pelajar Cemerlang Bagi Bidang Bahasa Cina
Bentuk Pengajian
Tempat
Tempoh
Kursus Persediaan Beijing Foreign Studies University,Beijing, China
2 semester
Pengajian Ijazah Pertama (Ijazah Sarjana Muda Bahasa Cina sebagai Bahasa Kedua) Institut Pendidikan Guru yang ditetapkan
8 semester
Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) Institut Pendidikan Guru yang ditetapkan
2 semester

Program Kembar Bahasa Perancis
Bentuk Pengajian
Tempat
Tempoh
Kursus Persediaan Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa
2 semester
Pengajian Ijazah Pertama (Bahasa Perancis) Universiti Terkemuka Negara Perancis
6 semester
Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa
2 semester

Program Kembar Bahasa Jerman
Bentuk Pengajian
Tempat
Tempoh
Kursus Persediaan Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa
4 semester
Pengajian Ijazah Pertama (Bahasa Jerman) Universiti Malaya
6 semester
Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa
2 semester


Catatan : Bentuk pengajian yang ditawarkan tertakluk kepada perubahan

Untuk memohon sila layari website di bawah
http://apps.moe.gov.my/kplspm/kplspm2011/index.cfm

Akademi Laut Malaysia (ALAM) intake 2011

Navigating Officer Cadet (Diploma in Nautical Studies)

KPT/JPS(KR11142)01/10

Marine Engineer Officer Cadet (Diploma in Marine Engineering)

KPT/JPS(KR11143)01/10


Entry Requirements:

 • Application is based on SPM Examination Result
 • Single, Male or Female with not more than 23 years of age
 • SPM results with minimum of 'C' or credits in 5 subjects which include Bahasa Malaysia , English, Mathematics / Additional Mathematics and Physics
 • Mentally, physically and medically fit
 • Minimum height of 158cm and weight of 48kg for male applicants (BMI: 18.5 – 24.9)
 • Minimum height of 155cm and weight of 42kg for female applicants (BMI: 18.5 – 24.9)
 • Not colour blind
 • Good eyesight without visual aid for Navigating Officer Cadets
 • Visual aid with a limitation of 200 for Marine Engineering Officer Cadets

The sponsorship are available by:

 • Local and International shipping companies

 • Government Agencies

 • Port Operators

 • Oil/Gas Companies

 • Offshore oil and gas marine support vessels operators

Career Benefits:

Graduates may have the opportunity to sail worldwide with leading shipping companies / maritime companies with attractive tax-free salaries and employment benefits.

How To Apply:

All applicants need to complete application form below and submit via email to alam2011intake@alam.edu.my before 1700hrs 4th April 2011.

More Scholarship

A lot more scholarship for SPM & STPM 2010...

1. Astro Scholarship
http://www.astro.com.my/careers/indices/index_183.html

2. The STAR Education fund - dateline : 14 April 2011

3. Hong Leong Foundation Scholarship - Dateline 16 April 2011
http://hongleongfoundation.org/scholarship/

4. Yayasan Bursa Malaysia - Dateline 29 April 2011

5. Malaysia Airports education sponsorship - 30 aPRIL 2011
http://www.malaysiaairports.com.my/index.php?option=com_content&view=article&id=412

6. Petronas Education Sponsorship Programme - Dateline : 1 April 2011
http://spmonline.petronas.com.my/

7. yayasan Telekom Malaysia - Dateline : 30 Mac 2011
http://ytm.tm.com.my/english/sponsorship/apply-now.php

8. Securities Commision Malaysia - 5 April 2011
http://www.sc.com.my/main.asp?pageid=695&menuid=842&newsid=&linkid=&type=

9. Genting Malaysia Scholarship Award -10 April 2011
http://www.sc.com.my/main.asp?pageid=695&menuid=842&newsid=&linkid=&type=

10. KUOK Foundation Undergraduate Award - 8 April 2011
http://www.kuokfoundation.com/
PENGUMUMAN PENTING..

Terdapat laman web yg diwujudkan oleh UITM dalam membantu pelajar menyemak kelayakan mereka sebelum mengemukakan permohonan samada untuk memohon ke IPTA , program diploma, atau program kemahiran..Lepasan SPM dan STPM boleh menggunakan program ini sebagai satu panduan untuk memilih program pengajian..Anda akan diminta memasukkan keputusan peperiksaan STPM/SPM ..

Berikut adalah address website tersebut :

http://imascu.upu.mohe.gov.my/

DERMASISWA PENDIDIKAN OLEH YAYASAN PERAK

Dermasiswa Pendidikan Negeri Perak


Dermasiswa ini bertujuan membantu pelajar membuat persediaan pendaftaran kemasukan di semester dan tahun pertama di Politeknik, Kolej Komuniti, IPTA dan IPTS terpilih dalam negara sahaja. Dermasiswa ini diberikan kepada pelajar yang mengikuti pengajian di peringkat Sijil, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda sahaja.


Keutamaan diberikan kepada keluarga yang berpendapatan rendah di bawah RM1,500 sahaja. Kadar dermasiswa adalah RM300 (Sijil/Matrikulasi), RM500 (Diploma), RM1,000 (Ijazah Sarjana Muda) dan RM1,200 (Ijazah Sarjana Muda Profesional).


Kesemua IPTA dalam negara dan hanya IPTS berikut yang layak memohon.
Berikut adalah senarai Universiti dan IPT yang layak memohon:-

1.

Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)

10.

Giat MARA

2.

Universiti Teknologi Petronas (UTP)

11.

ADTECT

3.

Universiti Kuala Lumpur (UNIKL)

12.

Kolej Polytech MARA

4.

Universiti Multimedia (MMU)

13.

Kolej Profesional Baitumal

5.

Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

14.

Kolej RISDA

6.

Universiti Tun Abdul Razak (UNITAR)

15.

Kolej Yayasan-Yayasan Negeri

7.

Kolej Islam Darul Ridzuan (KISDAR)

16.

Kolej Tunku Abdul Rahman(Kolej TAR)

8.

Kolej Perubatan DiRaja Perak

17.

Institut Teknologi Perak (ITP)

9.

Institut Latihan Perindustrian

**Borang Permohonan boleh didapati secara percuma di Pejabat Yayasan Perak, Pejabat Pusat Khidmat Masyarakat Dewan Undangan Negeri (DUN) di kawasan masing-masing atau dicetak terus melalui laman web ini.

PERMOHONAN KEMASUKAN KE UTP - UNDERGRADUATE PROGRAMME 2011

 • Permohonan adalah dibuka kepada pelajar lepasan STPM, Matrikulasi, Pre-U dan Diploma (dan yang setaraf dengannya).

 • Permohonan mestilah dibuat secara “on-line” bermula 14 Februari 2011 sehingga 5 April 2011. Sila muat turun dan fahami >PANDUAN MENGISI BORANG<>

 • Setiap permohonan perlu disertakan Yuran Proses sebanyak RM20.00 (Ringgit Malaysia Dua Puluh Sahaja) dan bayaran hendaklah dibuat di kaunter CIMB ke akaun No: 0809-0004124-054 atas nama Universiti Teknologi PETRONAS.

 • Borang Permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dicetak, disahkan dan seterusnya dihantar ke Pejabat Registri, Universiti Teknologi PETRONAS melalui pos atau melalui serahan tangan di kaunter pejabat. Borang Permohonan tersebut perlu disertakan dengan dokumen dan sijil-sijil yang berkaitan yang telah disahkan.

 • Borang Permohonan, dokumen dan sijil-sijil boleh disahkan oleh Pegawai Kerajaan Divisyen 1 / Pesuruhjaya Sumpah / Penghulu / Pengetua Sekolah SAHAJA.

 • Dokumen-dokumen yang perlu disertakan semasa menghantar permohonan:

-

Borang Permohonan Asal (yang telah disahkan).
- Salinan Kad Pengenalan pemohon (yang telah disahkan).
- Salinan Sijil Kelahiran pemohon dan Ibubapa atau penjaga (yang telah disahkan).
- Salinan Keputusan Peperiksaan SPM.

 • Keputusan kelayakan terkini seperti STPM, Matrikulasi, Pra-U, A-Level, IB, Diploma dan sebagainya atau yang setaraf dengannya. (Salinan keputusan peperiksaan yang disahkan hendaklah disertakan dari awal semester hingga semester terakhir).

- Salinan sijil-sijil Kokurikulum yang dinyatakan di dalam borang permohonan online (yang telah disahkan).
- Salinan slip CIMB bank yang telah disahkan oleh pihak bank sebagai bukti pembayaran yuran proses.

_________________________________________________________________________________________________

Dokumen-dokumen tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bersaiz A4 dan pada penjuru kiri atas sampul hendaklah ditulis maklumat berikut :

i) Nama Pemohon
ii) No. Kad Pengenalan dan
iii) Kelayakan Terkini

Contoh :
MOHD KAMIL
878787-11-1111
STPM

Dokumen-dokumen tersebut hendaklah dihantar melalui pos atau serahan tangan dan sampai selewat-lewatnya pada 11 April 2011 ke alamat seperti berikut:

Unit Kemasukan

Pejabat Registri
Universiti Teknologi PETRONAS
Bandar Seri Iskandar
31750 Tronoh
Perak Darul Redzuan
(u.p: Encik Mohd Zulkarnain Zulkifli)

Keputusan pemilihan adalah muktamad dan segala surat-menyurat tidak akan dipertimbangkan.


Sebarang pertanyaan mengenai permohonan, sila hubungi di talian:


05-368 8406/8153/8407/8156 (Isnin-Jumaat, 9.00 pagi – 4.30 petang)

Tarikh Tutup Permohonan : 05 April 2011

https://admissionportal.utp-prism.my/admissionportal/login.aspx

PERMOHONAN KEMASUKAN KE UTP - FOUNDATION PROGRAMME 2011

 • Permohonan adalah dibuka kepada pelajar lepasan SPM 2010 dan yang setaraf dengannya.

 • Permohonan mestilah dibuat secara “on-line” bermula 14 Februari 2011 until 5 April 2011. Sila muat turun dan fahami >PANDUAN MENGISI BORANG<>

 • Setiap permohonan perlu disertakan Yuran Proses sebanyak RM20.00 (Ringgit Malaysia Dua Puluh Sahaja) dan bayaran hendaklah dibuat di kaunter CIMB ke akaun No: 0809-0004124-054 atas nama Universiti Teknologi PETRONAS.

 • Borang Permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dicetak, disahkan dan seterusnya dihantar ke Pejabat Registri, Universiti Teknologi PETRONAS melalui pos atau melalui serahan tangan di kaunter pejabat. Borang Permohonan tersebut perlu disertakan dengan dokumen dan sijil-sijil yang berkaitan yang telah disahkan.

 • Borang Permohonan, dokumen dan sijil-sijil boleh disahkan oleh Pegawai Kerajaan Divisyen 1 / Pesuruhjaya Sumpah / Penghulu / Pengetua Sekolah SAHAJA.

 • Dokumen-dokumen yang perlu disertakan semasa menghantar permohonan:

  -
Borang Permohonan Asal (yang telah disahkan)
  -
Salinan Kad Pengenalan pemohon (yang telah disahkan)
  -
Salinan Sijil Kelahiran pemohon dan Ibubapa atau penjaga (yang telah disahkan)
  -
Salinan Keputusan Peperiksaan SPM.
  -
Salinan sijil-sijil Kokurikulum yang dinyatakan di dalam borang permohonan online (yang telah disahkan).
  -
Salinan slip CIMB bank yang telah disahkan oleh pihak bank sebagai bukti pembayaran yuran proses.

_________________________________________________________________________________________________

Dokumen-dokumen tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bersaiz A4 dan pada penjuru kiri atas sampul hendaklah ditulis maklumat berikut :

i) Nama Pemohon
ii) No. Kad Pengenalan dan
iii) Kelayakan Terkini

Contoh :
MOHD KAMIL
878787-11-1111
SPM

Dokumen-dokumen tersebut hendaklah dihantar melalui pos atau serahan tangan dan sampai selewat-lewatnya pada 11 April 2011 ke alamat seperti berikut:

Unit Kemasukan

Pejabat Registri
Universiti Teknologi PETRONAS
Bandar Seri Iskandar
31750 Tronoh
Perak Darul Redzuan
(u.p: Encik Mohd Zulkarnain Zulkifli)

Keputusan pemilihan adalah muktamad dan segala surat menyurat tidak akan dipertimbangkan.


Sebarang pertanyaan mengenai permohonan, sila hubungi di talian:


05-368 8406/8153/8407/8156 (Isnin-Jumaat, 9.00 pagi – 4.30 petang)

Tarikh Tutup Permohonan : 05 April 2011

https://admissionportal.utp-prism.my/admissionportal/login.aspx

TAYLOR'S WORLD CLASS SCHOLARSHIP 2011

Introduction

Taylor's in collaboration with leading world-class multinationals, is once again awarding full scholarships to outstanding students with exceptional academic results and leadership qualities in the Taylor's World Class Scholarship (TWCS) 2011. This unique scholarship offers not only financial aid, but also the golden opportunity to intern or train with global brand names.

This marks the sixth consecutive year of the scholarship scheme which has, to date, disbursed over RM7.8 million in scholarships that has benefited 93 students. This scholarship is truly one-of-a-kind, as not only do the recipients benefit from academic and soft skills development, they are also given the opportunity to acquire hands-on experience with world-renowned multinationals.

Unlike conventional scholarships that only provide financial assistance, TWCS recipients are guaranteed practical training with some of the world's most successful companies. The internship is carried out during the semester break of their degree course, and/or as a management training stint upon graduation, providing scholars with global recognition and the added edge to succeed in their careers after graduation.

This year the scholarships are offered in partnership with:
 • BDO
 • BMW Group
 • HSBC Bank Malaysia
 • Leo Burnett
 • Mandarin Oriental
 • Shangri-La Hotel Kuala Lumpur
 • The Nielsen Company
 • Universal McCann
Click here to learn more about these world-class corporations.

Participating Schools
 • School of Architecture, Building & Design
 • School of Biosciences
 • School of Communication
 • School of Computing and IT
 • School of Engineering
 • School of Hospitality, Tourism and Culinary Arts
 • Taylor's Business School
 • The Design School @ Taylor's
Advantages of being a TWCS Recipient
 • Full tuition fee waiver for stipulated tertiary programmes conducted at Taylor's University in Malaysia
 • Experience World Class internships and / or undergo management training programmes* (a 6-month minimum programme) at leading international corporations (subject to the discretion of the partner corporations)
 • Global recognition
* Subject to interview process upon graduation

Click here to find out what the TWCS Recipients (scholarship holder of 2006-2008) have to say

Qualifications and Eligibility

The following are the qualifications and minimum entry requirements for the TWCS programme:
SPM Minimum of 8As (combination of A+, A, A-)
Taylor's Foundation studies Minimum CGPA 3.20 / distinctions in all subjects
Foundation / Matriculation from other colleges Minimum CGPA 3.50 / 85%
STPM Minimum GPA 3.33 in 3 subjects (minimum Grade C)
A Levels BBB and above
South Australian Matriculation (SAM) TER of 85 and above
Canadian Pre-University (CPU) At least an average of 80% and above
UEC Maximum 14 points in 6 subjects (excluding Chinese), and must include 5Bs, English minimum B5


Other recognised and equivalent qualifications will also be considered on a case-to-case basis.Verification will be based on actual results.

Other requirements:
 • Applicants are required to write an essay of 300-500 words in the online application form.
 • The essay question: "Tell us about your career aspirations and what you have done to ensure that you would be able to achieve it."
 • Applicants must demonstrate an excellent record of extra curriculum activities, participation in clubs and societies, sports, community service and others.
 • Applicants must possess good attitude and leadership qualities.
 • Applicants must have a high level of English proficiency and good communication skills.
 • Applicants should not be a recipient of any other scholarships, financial aid or award from any education institutions or organisations.
Shortlisting of scholars will be based on the above entry requirements and performance during the face-to-face interview.

Application Process

Preliminary Assessment:
All online applications will be assessed based on the information provided in the application form as well as on the written essay.

1st round interview:
An interview (via phone or face-to-face) will be conducted with the 1st round shortlisted candidates.

2nd round interview:
Further shortlisted candidates will be required to do a presentation during this interview session with the Scholarship Committee and representative(s) from the partner companies.


Closing Date
Closing date for application is by 8 April 2011 (Friday).

TO APPLY : http://www.taylors.edu.my/en/university/students/prospective_students/scholarships_and_financial_aid/taylors_world_class_scholarship_twcs_2011


For more details, please call:
Taylor's Lakeside Campus: 03-5629 5000

KHAZANAH CAMBRIDGE 2011

Criteria/Eligibility

Undergraduate (Bachelor Degree)

 1. Malaysian Citizen not exceeding 21 years on 1st January 2011.
 2. Obtained a minimum of 3A's & 1B for STPM or GCE A-Levels or a minimum CGPA 3.50/4.00 for Pre-University or Foundation or Matriculation Programme.
 3. Strong leadership skills and active participation in extra-curricular, social or voluntary activities.

Master Degree

 1. Malaysian Citizen not exceeding 40 years on 1st January 2011.
 2. Obtained a Bachelor's Degree with a minimum CGPA 3.50/4.00 or a Second Class Upper or 'A' grade average or equivalent.
 3. Strong leadership skills and active participation in extra-curricular, social and voluntary activities.

Doctoral Degree

 1. Malaysian Citizen not exceeding 40 years on 1st January 2011.
 2. Obtained a Master Degree with a distinction of CGPA 3.50/4.00 or 'A' grade average and/or excellent examiners' report if the Master Degree is by research.
 3. Obtained a Bachelor's Degree with a minimum CGPA 3.50/4.00 or a Second Class Upper or a 'A' grade average or equivalent.
 4. Strong leadership skills and active participation in extra curricular, social or voluntary activities.

Disciplines

 • Business
  1. Economics
  2. Finance
  3. Investment
  4. Law
  5. Actuarial Science
 • Bio-sciences
  1. Bio-engineering
  2. Bio-informatics
  3. Bio-technology
  4. Molecular Biology
  5. Food Technology
  6. Genomics
 • Engineering
  1. Electronics
  2. Micro-electronics
  3. Material Sciences
  4. Nanotechnology
http://211.25.208.171/osms/scholarship/cambridge/index.php